Angličtina pro velmi pokročilé C1 (Cambridge CAE)


 • 4.50


Po dokončení kurzu jsou studenti schopni porozumět širokému spektru náročných textů, vést plynulou a ucelenou konverzaci bez výraznějšího zadrhávání

2 490 Kč

Dokážete již podrobně a pohodlně hovořit o jakémkoliv tématu? Rozumíte většině slovních obratů a gramatika Vám nedělá žádný problém? V tomto případě jste zdatní angličtináři a nejdůležitější je si jazykovou úroveň udržovat a dále rozvíjet slovní zásoby a rozšiřovat znalosti i z oblasti reálií anglicky mluvících zemí. Kurz Angličtina pro velmi pokročilé C1 je především právě pro ty, co s angličtinou chtějí zůstat v kontaktu. 

Pro koho je tento kurz angličtiny vhodný?

Angličtina pro velmi pokročilé C1 je skvělou volbou pro ty, kteří již angličtinu ovládají na velmi vysoké úrovni a rádi by s ní udržovali kontakt, procvičovali si ji a rozšířili si obzory o další zajímavá témata.

Kurz Vás metodicky připravuje také k úspěšnému složení mezinárodních zkoušek, zejména Cambridge zkoušky CAE. Tato zkouška je určena pro ty, kteří umí používat psanou a mluvenou formu angličtiny na velmi pokročilé úrovni, dokáží se svobodně vyjádřit na jakékoliv téma, ovládají běžně používaný jazyk a bez problému dokáží komunikovat také na pracovišti nebo ve škole.

Jak výuka probíhá? 

V kurzu jsou každý den k dispozici originální poslechy, gramatické výklady, interaktivní cvičení, reálie anglicky mluvících zemí a další zajímavosti. Kurz vám poskytuje neomezený nácvik slovíček a jejich výslovnosti. Propracovaný motivační systém vyhodnotí Vaše chyby a doporučí opakování tam, kde je prostor pro zlepšení.

Učivo je rozděleno do 4 tematických kapitol. V prvních dvou si rozšíříte obzory v oblasti zdraví, zdravého životního stylu nebo sportu. Kapitoly obsahují prohlubování gramatických znalostí z problematiky modálních sloves, použití členů, nebo frázových sloves. V rámci probírané látky se také seznámíte s rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou, připomenete si interpunkční pravidla nebo pravidla užití infïnitivu a gerundia.  Třetí kapitola se věnuje Británii a hlavně britské královské rodině, na které se připomíná slovní zásoba zaměřená na lidské vlastnosti, rodinu apod. Gramatika je zde zaměřena hlavně na správné použití trpného rodu. Poslední kapitola má rozličnou tematiku – svět komiksů, ekologické problémy a zajímavosti ze světa vědy a techniky. Jednotlivé lekce jsou propojeny zábavnými idiomy a gramatika se věnuje inverzi a předbudoucímu času.

GARANCE ROZSAHU KURZU

 • 350+ multimediálních výukových stránek
 • 100+ stránek s výkladem
 • 200+ interaktivních cvičení
 • 400+ nových slovíček a frází
 • 15 druhů interaktivních a zábavných cvičení vhodných pro začátečníky
 • okamžitý překlad vybrané věty či slova
 • neomezený trénink výslovnosti
 • neomezený trénink slovíček, frází, gramatiky a cvičení
 • autentické audio poslechy
 • video výklady

GARANCE KVALITY METODIKY KURZU

Metodika a studijní obsahy jsou vytvořené dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

Celé dva týdny vám držíme garanci vrácení peněz bez udání důvodu. Garance se váže na nákup celého kurzu.

Kategorie: Kurzy Angličtiny, Jazykové kurzy, Všechny kurzy z nabídky,

Není Angličtina pro velmi pokročilé C1 (Cambridge CAE) to pravé ořechové? Nevadí, vyberte si nějaký jiný z naší kategorie Kurzy Angličtiny.