Kurzy první pomoci

Uměli byste reagovat, kdyby měl někdo kolem vás epileptický záchvat, kdybyste viděli dopravní nehodu, nebo někdo silně krvácel? A víte, jak poznat tepenné krvácení? Podobné situace můžou bohužel nastat kdykoli. Naše kurzy první pomoci vás připraví na všechny krizové situace, které mohou nastat a naučí vás, jak reagovat...


Kurzy základů první pomoci

Naše kurzy první pomoci jsou rozdělené na teoretickou a praktickou část. Protože teorie je jedna věc, ale praktické dovednosti jsou k nezaplacení. Druhá část kurzů proto vždy probíhá s namaskovanými figuranty a figurínami, abyste si vše hned vyzkoušeli v praxi. 

Jaké kurzy první pomoci pro vás máme?

Teoretická část kurzů první pomoci

V první části kurzů se naučíte základy první pomoci, to znamená:

 • seznámení s lékárničkou a zásadami první pomoci,

Kurzy první pomoci - lékárnička

 • jak správně posoudit stav pacienta,

 • zhodnocení život ohrožujících stavů - jak vyhodnotit životní funkce,

 • zásady první pomoci při různých typech zranění,

 • jak postupovat při dopravních nehodách,

 • jak zachovat chladnou hlavu a reagovat bez zbytečných emocí,

 • jak rozeznat tepenné a žilní krvácení,

 • co dělat, když má někdo epileptický záchvat

 • jak vypadá stabilizovaná poloha a kdy se používá,

 • jak správně provádět resuscitaci a masáž srdce

 • jak provádět první pomoc dětem

Kurzy první pomoci - první pomoc dětem

 • jak komunikovat s tísňovou linkou, aby vše proběhlo co nejrychleji,

 • jaké právní minimum je pro první pomoc potřeba znát. 

Praktická část kurzů první pomoci

V praktické části kurzů první pomoci v Praze a Domažlicích se pak dostanete k:

 • modelovým krizovým situacím s reálně namaskovanými figuranty (abyste si vyzkoušeli také svou reakci na vzhled zraněného) a figurínami,

 • provádění správné resuscitace a masáže srdce dospělých i dětí,

Kurzy první pomoci - resuscitace

 • uvolňování dýchacích cest zraněného,

 • používání defibrilátoru AED,

 • posuzování a fixace zlomenin,

 • posuzování případné zlomeniny páteře a polohování pacienta,

 • zastavování různých typů a rozsahů krvácení,

 • stabilizované poloze zraněného,

 • dalším základům první pomoci.

Pokud si všechny zásady první pomoci osvojíte, na konci tohoto jednodenního kurzu získáte certifikát o jeho absolvování. 

Ve vojenském kurzu první pomoci se pak ještě přidá:

 • aplikace vojenských základů první pomoci v civilním prostředí, 

 • jak řešit masivní krvácení z více částí těla, 

 • terapie šoku

 • poskytování první pomoci s improvizovanými pomůckami (např. venku v přírodě atp.), 

 • seznámení se se základním vojenským materiálem pro první pomoc.

Po absolvování celodenního vojenského kurzu první pomoci vás čeká certifikát od Czech Association of Combat Medics. 

Všechny situace v praktické části našich kurzů první pomoci v Praze a Domažlicích jsou založené na praktických zkušenostech záchranářů. Všechno maskování figurantů je tedy naprosto realistické a rozhodně vás připraví na všechny situace, které mohou nastat. 

Kurzy první pomoci - praxe

Program kurzů první pomoci

Naše kurzy první pomoci trvají 7 hodin až jeden celý den, mají dvě části - teoretickou a praktickou, veškeré výukové materiály máte ke kurzu zdarma a na jejich konci vás čeká certifikát o absolvování kurzu. Kurzy první pomoci se konají v malých skupinách, takže se můžete kdykoliv na cokoliv ptát a všechny praktické ukázky si důkladně vyzkoušíte. Kurzy první pomoci probíhají v Praze a Domažlicích, stačí si jen vybrat, kam to máte blíže. 

Pro koho jsou naše kurzy první pomoci vhodné:

 • pro každého, kdo byl někdy vystaven jakékoli krizi a nevěděl, co dělat,

 • pro každého, kdo se chce naučit něco nového,

 • pro každého, kdo občas jezdí autem, nebo chodí do přírody,

Kurzy první pomoci v přírodě

 • pro každého, koho zajímají zásady první pomoci,

 • pro každého, koho zajímá, jak se provádí první pomoc ve vojenském prostředí,

 • pro každého, kdo má rád netradiční zážitky a chce si užít a zážitkový kurz první pomoci, 

 • pro všechny, kdo chtějí mít jistotu, že budou kdykoli vědět, co dělat,

 • pro všechny, kteří nezvládají pohled na krev a chtějí s tím něco dělat,

 • pro všechny, kteří chtějí umět provádět první pomoc dětem i dospělým správně

 • pro všechny, kteří chtějí získat certifikát o absolvování kurzu první pomoci, 

 • jako netradiční dárek pro vaše blízké. 

Začněte s kurzem ještě dnes!